15.03.2016 17:19
Цінності сталого розвитку міста Полтави

ЦІННОСТІ

Для досягнення цілей розвитку міста, визначених його місією та баченням, необхідно визначити ключові принципи, якими воно керуватиметься  у своєму поступі. Полтава в процесі реалізації своїх стратегічних цілей спиратиметься на такі цінності як:

Відповідальність – є основним регулятором суспільного життя та єдино можливою запорукою реалізації будь-яких суспільно корисних змін і трансформацій в громаді та конкретних структурних підрозділах органів місцевого самоврядування.
Реалізація принципу відповідальності в діяльності персоналу публічної влади за допомогою механізмів юридичної, політичної та публічної відповідальності є важливим фактором забезпечення послідовності здійснення політичних трансформацій. Водночас цей принцип набуває цілісності лише в контексті моральної відповідальності осіб, які виконують функції муніципальної влади, забезпечуючи в такий спосіб належний рівень довіри в суспільстві.
Моральна відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування набуває суспільний характер і виникає не лише перед співгромадянами-сучасниками, а перед майбутніми поколіннями. Звідси постає потреба передбачати наслідки власних дій чи бездіяльності.
В демократичних суспільствах люди розуміють, що тільки вони є відповідальними за власний добробут. Тому принцип відповідальності має стати загальноприйнятим і основоположним для всієї громади незалежно від статусу, посади чи віку.  Суттєвою ознакою такої відповідальності є те, що діяльність людей та вимог чинного порядку осягається не через загрозу застосування санкцій і не лише як дисципліноване самообмеження свободи на користь вимог юридичного закону, а і як прагнення відповідності індивідуальних дій загальному інтересу, праву, потребам громади.

Становлення громади
Розвиток місцевого самоврядування залежить від розвитку демократії у територіальній громаді, узгодження різних асоціацій громадян і соціальних груп мешканців на основі взаєморозуміння, взаємодопомоги, взаємних домовленостей, на основі прагнення кожного допомогти одне одному реалізувати свої цілі й інтереси.

Розвиток – незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних об’єктів та ідеологічних установок міста і громади. Ми не стоїмо на місці, а постійно прагнемо стати краще в усіх аспектах нашої життєдіяльності.
 sustainable_development

Відкритість є запорукою ефективної комунікації та взаємодії Полтави зі світом, влади і громади міста, а також спільнот містян між собою. Саме відкритість забезпечує зворотний зв’язок і надходження інформації, ресурсів, капіталу, визначає політику міста. Відкритість уособлює бажання, а головне, вміння поділитися власним досвідом, готовність до співпраці у вирішенні наріжних проблем сьогодення.
Створення й дотримання нових правил гри для відкритих систем вимагає прозорості прийняття рішень і підзвітності тих, хто ці рішення приймає.

Партнерство
logo-mehanizmiМи визнаємо взаємовигідне співробітництво в дусі «виграв-виграв». Цінуємо ефективність командної роботи. У побудові відносин з клієнтами, колегами, керівниками та співробітниками ми дотримуємося принципів довгостроковості і глибини відносин, готовності до об’єктивного діалогу, поваги і визнання особистості та її гідності. За системи взаємного партнерства ми думаємо й діємо в дусі спільного виграшу – створення нового у взаємодії, коли результат є більшим за суму доданків, коли взаємодія має сенс не лише для учасників процесу, а для громади загалом.  Ми створюємо міцні зв’язки з нашими партнерами завдяки професійному і відкритому підходу у вирішенні спільних завдань. Ми завжди відкриті для співпраці з новими партнерами.

Патріотизм до міста – це те, що допомагає об`єднувати громаду та розвивати місто. Патріотизм – усвідомлення того, що ми є відповідальними за долю міста та його майбутнє. Адже від долі нашого міста залежить й доля кожного з нас. Варто поважати та любити надбання міста, бережно ставитися до нашої спільної власності, оберігати цінності громади. Патріотизм – одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своїй громаді, гордість за культурні надбання. Він виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток свого міста, захист його інтересів та самоідентифікації.

Конкурентоспроможність як фундаментальний виклик сьогодення має бути посилена за рахунок розвитку, що базується на знаннях та професіоналізмі, шляхом впровадження інноваційних підходів, ефективного використання наявних ресурсів та власності територіальної громади. Полтава має посилити свою конкурентоспроможність на міжрегіональному рівні завдяки ефективному використанню своїх конкурентних переваг, таких як геостратегічне положення, розвиток бізнес-середовища, створення сприятливого клімату для інвестицій та постійного вдосконалення системи управління містом у цілому.

Інноваційність
Ми завжди попереду. Ми не боїмося змін, ми керуємо ними. Ми пропонуємо суспільству нові рішення та ідеї. Інноваційність міста передбачає впровадження передового досвіду та позитивних світових практик у всіх сферах врядування, господарювання та розвитку соціального капіталу. Це запорука досягнення стратегічних цілей у максимально швидкі терміни та обов’язкова передумова сталого поступального розвитку.

Результативність та ефективність
Ми ефективн41d314a9440f3adac0afі у всьому, що ми робимо. Ми постійно покращуємо результати і скорочуємо витрати, шукаючи оптимальні рішення. Клієнтам ми надаємо виключно якісні послуги, концентруючись на суті послуги, відштовхуючись від користі кінцевого результату як в короткостроковий, так і в довгостроковий період. Всі служби міського господарства діють ефективно, безперебійно, орієнтуючись на рівень задоволення потреб громадян. 

Професійність
Ми прагнемо до досягнення найкращих результатів за умови оптимального використання людських, природних і фінансових ресурсів. Створюємо умови для постійного вдосконалення професійного та освітнього рівня містян, посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу. Власною професійністю ми прагнемо ділитися зі світом, готуючи першокласних прикладних спеціалістів та надаючи якісні сервісні послуги в агро-, нафто-газовому секторі та стоматології. Саме в нашому місті створені всі умови для підготовки молодих спеціалістів незалежно від їх пріоритетів у виборі професії, достатків чи національної приналежності.
Модернізація має багато проявів і вимірів. Але якщо звести завдання модернізації до одного речення, то воно мало б звучати так: переведення Полтави на траєкторію сталого розвитку.

Сталий розвиток враховує інтереси теперішніх і майбутніх поколінь. Він передбачає примноження, а не виснаження усіх шести капіталів: людського, соціального, інтелектуального (творчого), індустріального (технологічного), природного та фінансового. Це робить громаду витривалішою, несприятливою до поточних криз. Сталий розвиток не означає повної відсутності проблем. Він означає, однак, що після кожної кризи місто повертається на траєкторію зростання.
Місто повинно уважно ставитися до свого просторового розвитку, намагаючись збалансувати забезпечення соціальною та інженерною інфраструктурою, підвищуючи ефективність та оптимізуючи використання ресурсів, особливо енергетичних та природних, а також забезпечуючи більш ефективну діяльність транспортної системи. Приймаючи рішення сьогодні, міська влада, суб’єкти господарської діяльності, інші організації і структури, які діють на території міста, кожен член територіальної громади повинен зважувати наслідки цих рішень у довгостроковій перспективі.

Місто Полтава – простір суспільної згоди як прописної (статут територіальної громади) так і негласної – суспільного договору. Правила є загальними та непорушними. Вони інтерналізовані через постійне осмислення і пояснення принципів, що лежать в основі правил. Переосмислення правил стає культурною нормою. Правила є логічними і зрозумілими, вони максимально відповідають неформальним принципам життя. Там, де можливо, діє саморегуляція, а не зарегульованість. Правила передбачають попередню згоду всіх зацікавлених сторін. Якщо згоди немає, то правило змінюється і лише тоді стає непорушним. Усі учасники суспільного договору – громадяни та інституції громадянського суспільства, влада, великий і малий бізнес – домовляються рухатися до сталого розвитку, поважаючи засади, закладені у суспільному договорі. Врахування інтересів усіх учасників зменшує видатки на дотримання договору. Взаємна вигода та підзвітність учасників договору гарантують його дотримання.

Екологічність, турбота про майбутнє
phpThumb_generated_thumbnail

 

Полтава – це сучасне місто, чисте місто, комфортне місто, європейське місто, місто інновацій, місто здорових людей, які дбають про себе, про своїх дітей, своє майбутнє.

Безпека і здоров’я громадян
Безпека є необхідною передумовою розвитку. Коли безпека гарантована, вона сприймається як даність, тривога зменшується, люди вже не відчувають безпеку як домінуючу цінність. Перехід до цінностей самовираження є однією з істотних передумов виходу на траєкторію сталого розвитку. Тобто, якщо цінності безпеки домінують, то перетворюються на стримувальний чинник для цивілізаційного стрибка. Натомість сприятливою передумовою для останнього є перехід від цінностей безпеки до цінностей самовираження, засадничою серед яких є людська гідність. Рівень безпеки може бути прийнятним лише тоді, коли захищеними є не лише територія, чи суверенітет, але й базові права кожної людини та громади загалом.

10.11.2021
Цінуємо нашу постійну і різноманітну співпрацю з Полтавською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Олеся Гончара. Цього разу це була “Антикорупційна мафія: місто проти корупції” з десятикласниками з 38 школи. У Києві за цією грою влаштовують турніри,…
Днями Фонд родини Богдана Гаврилишина обрав свого амбасадора на Полтавщині. Подвійна приємність, бо цією людиною стала наша невтомна голова Юлія Городчаніна. І сама колишня випускниця програми Фонду відтепер Юля допомагатиме таким же молодим, активним, креативним і натхненним землякам, спраглим…
Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок пропонуємо поговорити про гендер та жінку в українській мові. Мова – це не лише засіб спілкування, а й спосіб вираження нашого світосприйняття. Українська мова в останні…
Місто критично потребує нової якості політики! Школа депутата – це підготовка політичних лідерів на нових принципах, відповідно до сучасних викликів. За три місяці навчань слухачі Школи отримають необхідні знання та навички,…
06.02.2020
Увага! Ми оголошуємо сьомий набір на навчання майбутніх керівників ОСББ.  Чому це важливо і на часі? Тому що 1 травня 2020  року вступають у дію зміни до закону “Про житлово-комунальні послуги”; Тому що ринку житлово-комунальних…
НАБІР НА ПРОГРАМУ “МОЛОДЬ ЗМІНИТЬ УКРАЇНУ – ПОЛТАВЩИНА” ФОНДУ РОДИНИ БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА! Програма для молодих патріотичних мешканців та мешканок Полтавщини, які бажають бути активними у громадському житті краю та України та готові бути рушійною…
запис на прийом
Підписатись на новини